Hoe rijangst ontstaat is niet altijd even duidelijk.

Angst voor het autorijden kan ontstaan door; gebrek aan routine, een verkeerstrauma, een lange periode van ziekte, langdurige stress of spanning. Maar ook iets wat u tijdens het rijden gezien heeft en waar u op dat moment geen aandacht aan hebt gegeven, maar zich later als een angst heeft kunnen ontwikkelen. De symptomen kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van je rijangst.

Wie heeft rijangst?

Rijangst is niet beperkt tot een categorie. Daarom zie je rijangst jonge chauffeurs, ouderen, mannen en vrouwen etc. Rijangst komt ook veel voor bij mensen die lange tijd zonder problemen hebben gereden. Rijangst heeft bij deze laatste groep zelden iets te maken met technische vaardigheden of routines. Daarnaast is bekend dat ouderdomsonzekerheden zich ook voordoen tijden het autorijden.

Hoe ervaart u angst voor het autorijden?

Rijangst kan specifiek zijn wanneer de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bijvoorbeeld tunnels, bruggen, autosnelweg, wegen langs water,  wegen met weinig afleiding, het rijden in een file, inparkeren, maar ook verkeersagressie kan een oorzaak zijn.

Rijangst kan een beklemmende angst of regelrechte paniekaanvallen geven in specifieke situaties, zoals op de autosnelweg, op provinciale wegen met tegenliggers, op hoge bruggen of fly-overs, in bochten, in tunnels, langs water, bij het inhalen van vrachtwagens, bij het  ontbreken van een vluchtstrook of als je daar niet direct naast rijdt.

Mensen met rijangst zijn veelal niet alleen bang voor het verkeer of het autorijden zelf. Ze zijn ook vaak bang voor de symptomen van hun eigen lichamelijke angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen, wanhoopsgedachten, controle verliezen etc.

Hoe nu verder